شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
کد کاربر
رمز
 

همکاران محترم

    توجه فرمائید هنگام تهیه نامه در قسمت الگوی‌نامه Text Box تعریف شده برای (تاریخ ، شماره و پیوست ) و (امضا) را حذف نفرمائید، درغیراینصورت شماره نامه شما در الگوی نامه ثبت نمیشود و همچنین امضا در قسمت بالای نامه درج میگردد.

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>