شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ
کد کاربر
رمز
 

محدوديت حجمي در ملحقات نامه :

هركاربر مجاز است حداكثر تا 2 مگابایت بعنوان ملحقات نامه و پیشنویس نامه و حداكثر 1 مگا بایت بعنوان ملحقات پیام ارسال نماید.درصورت افزایش حجم ملحقات ارسالی از فضای تعریف شده در فولدر public  جهت جابجایی اطلاعات استفاده نمایید که این اطلاعات پس از 2 روز حذف خواهد شد.

Network--10.52.8.15--shares--public--for from everyonesاتوماسیون پیوست‌های حجم بالا--

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>